Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh


Harijana Wada Habitation List of Policies-AABY (2013-14)


SlNoApplication NumberName of the Policy HolderFather / HusbandNominee
1 35379 Madugu NagannaNagannaMadugu Mariyarojamma
2 35843 Dariya RayappaYosobuKalyanamma
3 768502 peDamaala subbaraayuDunaagannasujaata
4 768503 koMDuru veMkaTa ramanadorayyavimala
5 768504 koMDUru raamaaMjanEyuluveMkaTapattiraajamma
6 768511 gurivigaMDlaa cinnapakkIrayyapakkIrayyalakShmipaapulamma
7 768514 koMDuru chinnabbiveMkaTa nnameri sujaata
8 768515 cImalapeMTa vinsiMTObuladaasupaapulamma
9 768516 koMDUru raGunaadhapeddaraayuDulakShmidEvi
10 768518 koMDUru veMkaTaraayuDuveMkaTapattigangamma
11 768521 sogalapalle siddayyaerrayyaLURDU MARY
12 768522 koMDUru veMkaTnachinnapaapayyakumaari
13 768528 koMDuru rameshveMkaTannamariyamma
14 1010258308 Berusu BaabuBeusu MasthanMaanikyamma
15 1010258316 Dariah PrakaashamD Chinna SubbannaGamgamma
16 1010258323 Dareya SubbarayuduDareyakereetapaKalavathi
17 1010258328 Dariyaa EsuratnamDariyaanagannaSujaanamma
18 1010258334 Junapaala SudhaakarJ YashaSujanamma
19 1010258335 Junapala RaamamohanJakaraiahAchamma
20 1010258337 Madugu UttannaMadugupeetarChinnakka
     
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser