Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh


Shanthinagar Habitation List of Policies-AABY (2013-14)


SlNoApplication NumberName of the Policy HolderFather / HusbandNominee
1 202499 mooratOTi ramEshsatyaraajSuresh
2 202500 battula issaakuyEsEbuJoythamma
3 202503 battula aruNa bhaaskarmaarkuYelesamma
4 202504 battula jaan samyElmaarkuSUVRNAMMA
5 202506 veeramaanu saagaraharOnJoythi
6 202507 sanmaala abraahaMissakuPadmavathi
7 202508 battula padmaakarEsuratnaMSanthosamma
8 202509 battula prabhaakargAbrimEluSHIRESHA
9 202510 battula prasaad rAvgAbrimEluGreasamma
10 202511 battula prasaaddevadaanaMVasantha
11 202513 battala sadgunaravudevadanaMJayamma
12 202514 battala iMdraakaresuratnaMBaby
13 202515 mUratITi salmonSikamaNiArunamma
14 202516 battala chiTTi baabubeMji monCHARAN
15 202517 battala mohan baabubeMji monSugunarani
16 202518 battala raajaSeKarbeMjimonJashlen
17 202519 battala suMdaraajugaabriyalSarojamma
18 202520 battala aalpareDGAABRIYALPramila
19 202521 mutyaala vijayabaabuyephraayEMVijayakumari
20 766948 battula suneel kumaarmaarkulathamma
21 766949 pETlu rameShgurrayyavijayamma
22 766950 battula prasaadumaarkuramyamma
23 766952 mooratOTi DEviD prabhaakadEvaraajuSailaja
24 766953 kOnETi puShparaajudaanaMRootamma
25 766954 teetla bhaaskarswaami naadaMkaLaavati
26 766955 cheMchula satyabaabuswaamidaasuvasantha
27 766957 battula narEMdraAndrewSaarada
28 766958 battula ravi kumArsuddikaraoRani
29 766960 battala prem saagarandruByulu
30 250775500 Balaiah GudimeYagappaLakshummaiah
31 250785287 Koduru Ravi KoduruPrasadNirmala
32 250785296 Ramesh GudimePenchalaiahSiddamma
33 250785299 Ramakumar GudimeYesaiahRajamma
     
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser