Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh


Sankarapuram Habitation List of Policies-AABY (2013-14)


SlNoApplication NumberName of the Policy HolderFather / HusbandNominee
1 9163 Gajula NeelammaVenkata SubbaiahMalleswari
2 9164 Bathala JayammaRaviReddamma
3 9168 Kesama Rama ChandraiahSubbaiahSantha Kumari
4 9175 Mare NarayanaNarasaiahLakshummma
5 9196 Raja Boina Chandra SekharKrishnaiahChaitanya
6 75351 Redem Chinna NagaiahGangaiahPenchalamma
7 200579 peTlUri eeshwarayyaraamachaMdrayyashiva
8 200580 mEkala veMkaTa ramaNaAMkayyaramaadEvi
9 761186 maalagasi durgayyaveMkaTanarasayyapeMchalamm
10 761190 goMTi yallayyagaMgayyasiddamma
11 761192 raajaboyna kriShNayyasubbayyachaMdraSekar
12 761194 koutaraachapalli naaraayaNagaMgayyadEvi
13 761198 mailapura naaraayaNa sujaata
14 761200 paalaa myaharmusalayyarENuka
15 761201 raajaboyina Siva kESavulu chaMdra kaLa
16 761202 maalagasi narasiMhulugaMgayyaSobha
17 761204 marE jayarAmayyaNarasaiahsAyamma
18 761205 mEkala veMkaTasubbayya padmaavati
19 761210 maalagasi raamohangaMgayyasubhaaShiNi
20 761212 mArE chaMdrashEkarjayarAmayyabhaarati
21 761214 raajoyina maarammanaarayaNaSivaaji
22 761218 reDaM nagaratnaMnaagayyalakshmi devi
23 761219 sigamaala darmayyanaaraayaNaYanadamma
24 761220 guMDlUru subba raayuDupicchayyasubba narasamma
25 761221 koutaraachapalli peMchalayyanarasayyaraama subbamma
26 761222 kOTlUri gaMgayyanarasayyasaayi
27 761227 raajaboyina haripeMchalayyaraaNi
28 761230 maalagasi narayaNaGangaiahlakshumma
29 761234 maalagasi veMkatanarasayypichhayyaraamullamma
30 761235 maarE narasiMhulunarasayyamaMjulaa
31 3830205 R NarasimhuluRajaboyani SathyaveniRajaboyani Sathyaveni
32 3830207 G PenchalaiahGajula PenchalammaGajula Penchalamma
33 3830220 R PenchalaiahRajaboina KalyaniRajaboina Kalyani
34 111390262 Tanguturi Subba NarasammaNarasimhuluNarasimhulu
35 111390263 Mekala ChinnaiahVenkata SubbaiahSoujanya
36 253924445 chitta venkatasubbaiahsubramanyameeswaramma
37 253951840 Redam NagarajuChinna NagaiahSubashini
38 253951858 Redam Chengal RayuduChinna NagaiahMannamma
39 253951891 Sigamala KasammaxxxxxxxxxxxNarasimhulu
40 253951952 Rajaboyana PenchalaiahNarasaiahGangamma
41 253952250 Rajaboyana NarasimhuluPenchalaiahNaga Lakshumma
42 253952282 Rajaboyana PenchalaiahRajaiahKalyani
43 253952325 Gudise ChinnaiahGangaiahPenchalaiah
44 253952643 Rajaboyana NarasimhuluRajaiahReddamma
     
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser