Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh


Madigawada Habitation List of Policies-AABY (2013-14)


SlNoApplication NumberName of the Policy HolderFather / HusbandNominee
1 6641107 baalipogu Ramaiahkareiahchinna venkataiah
2 11111345 BaalipOgu Rameshpeddaiahjaya simha
3 11111722 BaalipOgu Manohargagammanarasimhlu
4 111155546 Mukkara Obaiahramanammagangadar
5 1010256280 Balipogu ChinnaiahKarraiahSubbamma
6 1010256282 Balipogu RameshPeddaiahRamanamma
7 1010256285 Baalipogu ChinnaiahChinna NagaiahSuseelamma
8 1010256288 Baalipogu KadiraiahChinnaiahReddamma
9 1010256290 Baalipogu ManoharChinnaiahGangamma
10 1010256291 Baalipogu NarasimhuluKadiraiahVenkatamma
11 1010256292 Baalipogu RamaiahKaraiahGangamma
12 1010256294 Baalipogu RavikumarMusalaiahChinnakka
13 1010256295 Baalipogu SanteiahSanteiahVenkata Lakshumma
14 1010256296 Baalipogu SubbaiahChinna NagaiahGangamma
15 1010256297 Baalipogu SubbaiahSubbaiahBujjamma
16 1010256300 Baalipogu VenkatasubbaiahVenkatasubbaiahNirmala
17 1010256301 Baalipogu YerraiahYarraiahAademma
18 1010256304 Mukkara BujjaiahBujjaiahKadiramma
19 1010256309 Neerukunta PenchalaiahPenchalaiahSubbamma
20 1010256313 Tummaluru VenkataiahBikaiahLakshumma
21 1010256314 Tummaluri Venkata SubbaiahVenkata SubbaiahGopalamma
22 1010256316 Tummavari VenkatasubbaiahVenkatasubbaiahSubbamma
     
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser