Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh


Malawada Habitation List of Policies-AABY (2013-14)


SlNoApplication NumberName of the Policy HolderFather / HusbandNominee
1 200451 Showdavaram gaMgayyanaaraayaNapradeep teja
2 200459 Morusu naaraayaNaraamayyagiri prakash
3 200460 Siddarapu raamachaMdraGangadharkrAntikumaar
4 200461 Vadde SrInivaasuluveMkaTayyaPadmavathi
5 200462 Chowdavaram raajeMdraveMkaTa daasarayyamaNideep
6 200464 Chowdavaram SivaiahveMkaTayyaSiddeswara
7 200465 sigamala danuMjayanAgESwar rAvbhAnu prakASh
8 200466 Mare VenkataiahraamayyaDharma Teja
9 200467 DARLA muraLi kriShnagaMgayyakousalya
10 200469 Gundala SubramanyamgaMgayyasaMdhya
11 200470 Chowdavaram yallayyaveMkaTayyasubhaaShiNi
12 200472 sigamaala siddayyachinnayyaviSwaanadh
13 760852 Darla satyanaaraayaNagaMgayyaPoShita
14 760853 jyoti naagaaraajunarasiMhulunaagaamaNi
15 760855 Jyothi mOhandAskumAri
16 760856 Nelli Palli raGupatigaMgayyadhanamma
17 760857 Jogi ci peMchalayyanarasayyaAdi lakShmamma
18 760858 veDda rAjeShsubbarAmayyaprameela
19 760860 choudavaraM subramaNyaMraamayyasuguNa
20 3804640 Chelu SiddaiahSiddaiahRamulamma
21 3805299 Chowdavaram ChandrasekharRamachandraraiahBujji
22 3808736 Jyothi RamakrishnaNarasimaraoLakshmidevi
23 3810711 Kottam ChennaiahNaraiahJayamma
     
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser