Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh


HARIJANAWADA Habitation List of Policies-AABY (2013-14)


SlNoApplication NumberName of the Policy HolderFather / HusbandNominee
1 200327 cadarla naagaraajucaMdrayyakaLyaaNi
2 200328 gaanigapeMTa narasiMhulupeMcalayyaveMkaTarjun
3 200330 chadarla raamakRuShNagaMgayyayallayya
4 200331 maNyaM ObayyacinnayyamahESh
5 760489 cadarla veMkaTa ramaNaraamadaasulakShmIdEvi
6 760490 guMDaala naDipi subbayyaxxxxxxsudhaakar
7 760491 maddili veMkaTEs sivakumaar
8 760492 gaanugapeMTa ceMgalraayuDunarasayyabaalasubramaNyaM
9 760493 gOShipaatala narasiMhulupeMcalayyaiMdiramma
10 760494 ammukuMTa naagESvarayyaxxxxxxBaagyamma
11 760495 cadarla yallayyagaMgayyalakShmidEvi
12 760496 chaMDaa subbaraamayyasubbaraamayyajayamma
13 760497 gosipaatala peMcalayyapeMcalayyapeMcalamma
14 254328806 sreenivasulu ganigapentaNarasimhulueswaramma
15 254328859 ramakrishna chadrlagangadharamlakshumma
16 254328934 lakshmeekar chadarlaNarasimhuluanuradha
17 254328972 yallaiah chadrlagangaiahlakshmi devi
     
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser