Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh

SthreeNidhi Visakhapatnam Atchutapuram Melupakajagannadhapu Habitation - Member wise Abstract (Under LoanInsurance)

App NOPolicy Holder NameInsurance IDIAPOLICY IDFather/Husband NameLoan Amount
01034306006010104409 PadmabandaOSNLAP186340LIC517262sanyasiravu 38000.00
01034306006010102001 LaxmivinukondaSNL2061741LIC517262siva linga murthy 25000.00
01034306006010102003 AmmajisanapathiSNL2061742LIC517262appalanaidu 25000.00
01034306006010102004 HymavathisirimallaSNL2061743LIC517262kotilingam 25000.00
01034306006010102009 kanakapudiSNL2061744LIC517262raju 25000.00
01034306006010102011 DurgapalankiSNL2061745LIC517262sambamurthy 25000.00
01034306006010102301 KamalamattutriSNL2061746LIC517262ramanachari 25000.00
01034306006010102307 jayammamothurthiSNL2061747LIC517262kameswarao 25000.00
01034306006010102310 jayammamatturthiSNL2061748LIC517262nanaji 25000.00
01034306006010102311 LaxmisanapathiSNL2061749LIC517262appala raju 25000.00
01034306006010102314 UmaMathurthiSNL2061750LIC517262Ramesh 25000.00
01034306006010102315 VeerakatyayiniVugginaSNL2061751LIC517262Srinuvasarao 25000.00
01034306006010106401 govindammamatturthiSNL2061752LIC517262satyanarayana 25000.00
01034306006010106404 lakshmimatturthiSNL2061753LIC517262kameswararao 25000.00
01034306006010106407 lakshmimatturthiSNL2061754LIC517262appalaswamy 25000.00
01034306006010106408 gangabhavanimatturthiSNL2061755LIC517262sankararao 25000.00
01034306006010102301 KamalamattutriSNL2590166LIC517262ramanachari 25000.00
01034306006010102307 jayammamothurthiSNL2590167LIC517262kameswarao 25000.00
01034306006010102310 jayammamatturthiSNL2590168LIC517262nanaji 25000.00
01034306006010102314 UmaMathurthiSNL2590169LIC517262Ramesh 25000.00
01034306006010102315 VeerakatyayiniVugginaSNL2590170LIC517262Srinuvasarao 25000.00
01034306006010102701 VarahalammasiyadriSNL2610432LIC517262modhayya 25000.00
01034306006010102702 SatyavathidwrapureddiSNL2610433LIC517262veeraswami 25000.00
01034306006010102703 RatnammnabuSNL2610434LIC517262surya naryan 25000.00
01034306006010102704 dhanalaxmivajrapuSNL2610435LIC517262kalyani 25000.00
01034306006010102705 AmmajigorliSNL2610436LIC517262nagaraju 25000.00
01034306006010102707 VenkayyammaKatamuriSNL2610437LIC517262Tatababu 25000.00
01034306006010102708 SanyasammaUligalaSNL2610438LIC517262Nookaraju 25000.00
01034306006010102709 LaxmiUligalaSNL2610439LIC517262Venkataraman 25000.00
01034306006010102710 ErsarammaUligalaSNL2610440LIC517262Kasubabu 25000.00
       
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser