Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh

SthreeNidhi Visakhapatnam Bheemunipatnam Singanabanda Habitation - Member wise Abstract (Under LoanInsurance)

App NOPolicy Holder NameInsurance IDIAPOLICY IDFather/Husband NameLoan Amount
01032705004010101001 BangarammachillaOSNLAP145591LIC517262narayan 14880.00
01032705004010101002 ArriyyammakaruOSNLAP145592LIC517262surya narayana 14880.00
01032705004010101003 ChinnaramulammareyyaOSNLAP145593LIC517262pydayya 14880.00
01032705004010101004 ShimahchalamupotunuruOSNLAP145594LIC517262ramu 14880.00
01032705004010101005 GurammapotnuruOSNLAP145595LIC517262musalayya 14880.00
01032705004010101007 ThogalureiyOSNLAP145596LIC517262suryanarayana 14880.00
01032705004010101008 MeenapotnuruOSNLAP145597LIC517262musalayya 14880.00
01032705004010101009 BulaxmireyyeOSNLAP145598LIC517262bangarayya 14880.00
01032705004010101010 paidammauppaadaOSNLAP145599LIC517262Appala suri 14880.00
01032705004010101011 GowriPotnuruOSNLAP145600LIC517262Surya narayana 14880.00
01032705004010102001 APPAYYAMMApotnuruOSNLAP145601LIC517262sadhu 14880.00
01032705004010102003 NARASAYYApotnuruOSNLAP145602LIC517262SATYAM 14880.00
01032705004010102005 APPAYYAMMASEERAOSNLAP145603LIC517262RAMU 14880.00
01032705004010102007 ANNAPURNApotnuruOSNLAP145604LIC517262towdu 14880.00
01032705004010102008 ramuluSEERAOSNLAP145605LIC517262VENKATESH 14880.00
01032705004010101206 ThavdammakallaSNF510803IndiaFirst517259ramunaidu 15000.00
01032705004010101207 LakshminooluSNF510804IndiaFirst517259sattibabu 25000.00
01032705004010101208 AppalaramanakallaSNF510805IndiaFirst517259adinarayana 10000.00
01032705004010102104 SURYAMPATOJISNF510806IndiaFirst517259RAMBABU 25000.00
01032705004010102105 SATYAVATHIBANDARUSNF510807IndiaFirst517259SURYANARAYANA 5000.00
01032705004010102108 KUMARIBANDARUSNF510808IndiaFirst517259SRINUVASARAO 20000.00
01032705004010100601 SanyasipydammataladaSNL1743497LIC517262musalayya 25000.00
01032705004010100603 RamakrishnakallaSNL1743498LIC517262sanyasi 25000.00
01032705004010100604 SanyasammkarabukthaSNL1743499LIC517262appalanaidu 25000.00
01032705004010100606 sanyasammakallaSNL1743500LIC517262suribabu 25000.00
01032705004010100608 AdilakshmikallaSNL1743501LIC517262sanyasi naidu 25000.00
01032705004010100609 RamanammakallaSNL1743502LIC517262suribabu 25000.00
01032705004010100702 VenkataramanammakarubhuktaSNL1743503LIC517262sanyasaappaadu 25000.00
01032705004010100703 SantoshtaladaSNL1743504LIC517262vasudeva rao 25000.00
01032705004010100705 AnkammathaladaSNL1743505LIC517262krishanamurthy 25000.00
01032705004010100707 SatyavathikarubukthaSNL1743506LIC517262sanyasi 25000.00
01032705004010100709 AppalanarasammakallaSNL1743507LIC517262sanyasaappadu 25000.00
01032705004010100710 VenkatakarubhuktaSNL1743508LIC517262sanyasinaidu 25000.00
01032705004010101202 SurammakallaSNL2002057LIC517262appalanaidu 25000.00
01032705004010101203 PydikallaSNL2002058LIC517262satyanarayana 25000.00
01032705004010101204 KanakanolluSNL2002059LIC517262ramamurthy 25000.00
01032705004010101206 ThavdammakallaSNL2002060LIC517262ramunaidu 25000.00
01032705004010101208 AppalaramanakallaSNL2002061LIC517262adinarayana 25000.00
01032705004010101210 AppalakallaSNL2002062LIC517262paydi naidu 25000.00
01032705004010102101 RAJUTALADASNL2002063LIC517262APPANA 25000.00
01032705004010102102 RAMANAMMAKALLASNL2002064LIC517262PYDINAIDU 25000.00
01032705004010102104 SURYAMPATOJISNL2002065LIC517262RAMBABU 25000.00
01032705004010102107 PYDIRAJUKALLASNL2002066LIC517262RAMANA 25000.00
01032705004010102108 KUMARIBANDARUSNL2002067LIC517262SRINUVASARAO 25000.00
01032705004010102109 RAMALAXMIGADUSNL2002068LIC517262RAMBABU 25000.00
01032705004010101301 SatyakarubakthaSNL2392791LIC517262jogi 25000.00
01032705004010101302 IndirakallaSNL2392792LIC517262suribabu 25000.00
01032705004010101305 SurikallaSNL2392793LIC517262ramunaidu 25000.00
01032705004010101307 AchhiyyammakallaSNL2392794LIC517262suribabu 25000.00
01032705004010101309 SanyasammakallaSNL2392795LIC517262appalanaidu 25000.00
01032705004010101311 LaxmikarubhukthaSNL2392796LIC517262srinu 25000.00
01032705004010101701 jayakarubukthaSNL2392797LIC517262pydi 25000.00
01032705004010101702 RamalaxmikallaSNL2392798LIC517262chinnaramu 25000.00
01032705004010101703 shubhalaxmikallaSNL2392799LIC517262sanyasinaidu 25000.00
01032705004010101704 KONDAkarubukthaSNL2392800LIC517262sannibabuLETU 25000.00
01032705004010101707 PYDIRAJUkallaSNL2392801LIC517262PYDINAIDU 25000.00
01032705004010101708 LAXMIkallaSNL2392802LIC517262SRINU 25000.00
01032705004010100401 AppammakallaSNL2707026LIC517262pydi 25000.00
01032705004010100402 AppalanarasammachippadaSNL2707027LIC517262venkatarao 25000.00
01032705004010100403 AdemmanerallaSNL2707028LIC517262sadhu 25000.00
01032705004010100404 KalyanibandaruSNL2707029LIC517262ramana 25000.00
01032705004010100405 BangarammakalluriSNL2707030LIC517262sriraamulu 25000.00
01032705004010100406 PydammakarubhuktaSNL2707031LIC517262adinaaraayana 25000.00
01032705004010100407 SyamalakarubhuktaSNL2707032LIC517262satyam 25000.00
01032705004010100409 RamanammachippadaSNL2707033LIC517262ramu 25000.00
01032705004010100410 RamanammapademSNL2707034LIC517262venlataswamy 25000.00
01032705004010100411 VijayalakshmiparvathikanithiSNL2707035LIC517262lakshminaaraayana 25000.00
01032705004010100605 SanyasammakarubhukthaSNL2707036LIC517262sanyasi 25000.00
01032705004010100607 AppalanarayanakallaSNL2707037LIC517262adibabu 25000.00
01032705004010101705 AppalanarayanakallaSNL2707038LIC517262ADINARAYANALETU 25000.00
01032705004010101706 RAMANAkallaSNL2707039LIC517262ATCHIBABU 25000.00
01032705004010101709 NARAYANAMMAkallaSNL2707040LIC517262SANYASILETU 25000.00
01032705004010101710 AppammakallaSNL2707041LIC517262Ramulu 25000.00
01032705004010102103 ADILAXMIKALLASNL2707042LIC517262PYDINAIDU 25000.00
01032705004010102105 SATYAVATHIBANDARUSNL2707043LIC517262SURYANARAYANA 25000.00
01032705004010102106 RAMANAkarubuktaSNL2707044LIC517262ADINARAYANA 25000.00
01032705004010100103 SurammakallaSNL666467LIC517262paidi25000
01032705004010100105 SridevikallaSNL666468LIC517262appalanaidu25000
01032705004010100107 AdhammakallaSNL666469LIC517262paidinaayudu25000
01032705004010101001 BangarammachillaSNL666471LIC517262narayan25000
01032705004010101002 ArriyyammakaruSNL666472LIC517262surya narayana25000
01032705004010101003 ChinnaramulammareyyaSNL666473LIC517262pydayya25000
01032705004010101005 GurammapotnuruSNL666474LIC517262musalayya25000
01032705004010101007 ThogalureiySNL666475LIC517262suryanarayana25000
01032705004010101010 paidammauppaadaSNL666476LIC517262Appala suri25000
01032705004010101301 SatyakarubakthaSNL666477LIC517262jogi25000
01032705004010101302 IndirakallaSNL666478LIC517262suribabu25000
01032705004010101303 PydirajukallaSNL666479LIC517262narayana25000
01032705004010101306 GovindukallaSNL666480LIC517262chinaramu25000
01032705004010101309 SanyasammakallaSNL666481LIC517262appalanaidu25000
01032705004010101311 LaxmikarubhukthaSNL666482LIC517262srinu25000
01032705004010101701 jayakarubukthaSNL666483LIC517262pydi25000
01032705004010101702 RamalaxmikallaSNL666484LIC517262chinnaramu25000
01032705004010101703 shubhalaxmikallaSNL666485LIC517262sanyasinaidu25000
01032705004010101704 KONDAkarubukthaSNL666486LIC517262sannibabuLETU25000
01032705004010101705 AppalanarayanakallaSNL666487LIC517262ADINARAYANALETU25000
01032705004010101706 RAMANAkallaSNL666488LIC517262ATCHIBABU25000
01032705004010101801 LAXMIKALLASNL666489LIC517262PRAKASH25000
01032705004010101802 CHINNAKARUBHUTHASNL666490LIC517262SURI25000
01032705004010101803 LAXMIGADUSNL666491LIC517262PYDINAIDU25000
01032705004010101812 SanyasammaTaladaSNL666492LIC517262Suryanarayana25000
01032705004010102001 APPAYYAMMApotnuruSNL666493LIC517262sadhu25000
01032705004010102002 NARASAYYAKARUBUKTHASNL666494LIC517262RAMANA25000
01032705004010102003 NARASAYYApotnuruSNL666495LIC517262SATYAM25000
01032705004010102006 RAMANAMMAGONEDASNL666496LIC517262PYDIRAJU25000
01032705004010102007 ANNAPURNApotnuruSNL666497LIC517262towdu25000
01032705004010102008 ramuluSEERASNL666498LIC517262VENKATESH25000
       
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser